O ośrodku

MOW-46 Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu jest niepubliczną placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie bądź z zaburzeniami zachowania, którzy weszli w pierwszy konflikt z prawem i dla których sąd dla nieletnich postanowił zastosować środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.

Organem prowadzącym placówkę jest zgromadzenie zakonne – Prowincja Pilska Towarzystwa Salezjańskiego, dlatego też całość spraw dotyczących organizacji placówki reguluje salezjański system wychowawczy, zwany systemem prewencyjnym bądź systemem uprzedzającym św. Jana Bosko. W pracy wychowawczej kładziemy nacisk na bezpieczeństwo wychowanków i nie stosowanie przemocy, a następnie wykorzystujemy metody twórczej resocjalizacji oraz elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Ośrodek powstał w 1990 roku. Jego założycielem i pierwszym dyrektorem była p. Zofia Langowska (1990-92), a pierwszym dyrektorem od chwili przejęcia „Domu Młodzieży” przez salezjanów był ks. Kazimierz Lewandowski (1992-2005). Kolejnym dyrektorem ośrodka był ks. Leszek Zioła (2005-2007), od 2007 do 2013 roku ośrodek i szkołę prowadził ks. Tomasz Kościelny, następnie w latach 2013-2016 dyrektorem placówki był ks. Arnold Zimnicki. Obecnie stanowisko dyrektora szkoły i ośrodka zajmuje ks. Wiesław Psionka.

Wychowankowie MOW mieszkają w dwóch internatach: nr 1 przy lotnisku w Broczynie oraz nr 2 w pałacu w Trzcińcu. Szkoły wraz z salą gimnastyczną i warsztatami stolarskimi zlokalizowane są przy lotnisku w Broczynie. Z rokiem szkolnym 2012/13 została uruchomiona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu stolarskim, której pierwszym dyrektorem został ks. T. Kościelny. Ośrodek składa się z 7 grup wychowawczych. Z uwagi na resocjalizacyjny charakter placówki grupy liczą do 12 wychowanków. Jest 6 grup całorocznych ogólnych i 1 grupa usamodzielniająca się.

Dni powszednie zajmuje wychowankom nauka w szkole na miejscu w godz. 8-14, a po obiedzie jest po godzinie na zajęcia świetlicowe, rekreację, pracę fizyczną i tzw. odrabianki, czyli naukę własną. Po kolacji jest czas na spotkanie z wychowawcą, rekreację, oglądanie tv, kontakt telefoniczny z rodzicami, kąpiel, różne zajęcia własne.

Dni świąteczne to czas na wyjścia, wyjazdy, różnorakie koła zainteresowań, przyjmowanie odwiedzin rodziców.

Od 2015 roku uczniowie III klasy Gimnazjum zdają egzamin sprawdzający przeprowadzany przez Izbę Rzemieślniczą potwierdzający umiejętności zawodowe (wychowankowie otrzymują zaświadczenie w obrębie zawodu stolarz - zaświadczenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych kwalifikacji zawodowych)

Dodatek: Galeria zdjęćZobacz także: